Józef Bem – ciekawostki

generał Józef Bem ciekawostki życiorys informacje

Józef Bem ciekawostki

Józef Bem (1794-1850) – polski generał, strateg, pisarz, inżynier wojskowy, twórca pierwszych oddziałów wojsk rakietowych w Wojsku Polskim. Działacz polityczny Wielkiej Emigracji. Bohater narodowy Polski, Węgier i Turcji.

Józef Bem – młodość, życie prywatne

1) Józef Zachariasz Bem urodził się 14 marca 1794 roku w Busku pod Tarnowem. Jego rodzice przenieśli się tam z Lwowa, aby ojciec Andrzej mógł podjąć posadę adwokata. Po kilku latach przenieśli się do Krakowa i zakupili dwie pobliskie wsie.

2) Dostał się do niezwykle elitarnej szkoły o nazwie Szkoła Aplikacyjna Artylerii i Inżynierii. Miejsc było dwanaście, a kandydatów trzydzieści sześć, więc konkurencja była niemała.

3) We wspomnianej szkole zdobył bardzo szerokie wykształcenie. Nauka języków (francuski, niemiecki, rosyjski) w połączeniu z późniejszymi licznymi podróżami sprawiły, że Bem stał się poliglotą i mówił biegle w kilku językach.

4) W 1822 roku został aresztowany i wydalony z wojska. Przyczyn było kilka, m.in. podejrzenie o przynależność do Wolnomularstwa Narodowego, zaniedbania w rozliczeniach finansowych oraz udział w pojedynku.

Generał Józef Bem ciekawostki

5) Brał czynny udział w powstaniu listopadowym. Wówczas objął dowództwo nad 4. baterią lekkokonną. Wkrótce otrzymał stopień pułkownika, potem generała brygady oraz odznaczono go Złotym Krzyżem Virtuti Militari.

6) Po upadku powstania listopadowego, miała miejsce tzw. Wielka Emigracja. W gronie emigrantów był także Bem. Wyjechał najpierw do Niemiec, a później osiedlił się we Francji. Związał się z tam obozem Hotelu Lambert. Zaangażował się w działalność na rzecz formowania legionów polskich w Belgii i Portugalii.

Józef Bem ciekawostki pomnik rynek Ostrołęka
Pomnik Bema na rynku w Ostrołęce. Józef Bem ciekawostki

7) Podczas rewolucyjnych zrywów narodowych zwanych Wiosną Ludów (1949-1849) jako dowódca armii węgierskiej kilkukrotnie wyparł wojska austriackie z Siedmiogrodu. Został węgierskim bohaterem narodowym i zyskał sławę w Europie.

8) Jego ostatnim sukcesem była bitwa pod Aleppo (w obecnej Syrii) w 1850 roku. Dowodził tu oddziałami tureckimi, a powstanie Arabów przeciw chrześcijanom padło. Dzięki obronie miasta, Bem stał się sławny w Turcji.

9) Miesiąc później zachorował na malarię azjatycką i niedługo po tym zmarł. Jego ostatnimi słowami były: „Polsko, Polsko! Ja cię już nie zbawię”.

Józef Bem fakty z biografii

10) W pewnym okresie swojego życia skupił się na badaniach nad racami kongrewskimi (to wczesna forma broni rakietowej). Poświęcił się doświadczeniom nad nimi, budowie napędów oraz pozyskiwaniem specjalnych materiałów wybuchowych.

generał Józef Bem ciekawostki życiorys informacje
Józef Bem ciekawostki

11) Bem był również pisarzem. Dorobił się szeregu publikacji, np. na temat bieżącej sytuacji politycznej, o historii Polski, Francji, o budowie rakiet czy teorii artylerii.

12) W 1826 roku osiedlił się w Galicji, gdzie zamierzał zająć się gospodarką. Wydzierżawił od swojego stryja wieś Basiówka, jednak majątek nie prosperował zbyt dobrze i nie przynosił Bemowi zbyt stałych dochodów, dlatego w tym czasie podejmował się innych prac.

13) Józef Bem zmarł w Turcji i tam został pochowany. W 1929 roku sprowadzono jego prochy do rodzinnego Tarnowa. W poszanowaniu do muzułmańskiej tradycji, jego ciało zostało pochowane z głową skierowaną w stronę Mekki.

Józef Bem ciekawostki: (c) Anegdoty.pl

Zobacz też:
> Tadeusz Kościuszko
> Napoleon Bonaparte