10 najsłynniejszych prezydentów USA

sławni prezydenci USA znani Stany Zjednoczone

Sławni prezydenci USA

Dotąd, na czele Stanów Zjednoczonych stało 45 prezydentów. Obecnym, 46. prezydentem jest Joe Biden, którego okres prezydentury rozpoczął się w styczniu 2021. Poniżej przedstawiamy 10 amerykańskich prezydentów, o których warto wiedzieć nieco więcej.

1. George Washington

Jerzy Waszyngton był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, urodzonym w 1732r. Stał na czele konwencji w Filadelfii, podczas której opracowano Konstytucję Stanów Zjednoczonych, a dwa lata później – w 1789r. jednomyślnie został wybrany na prezydenta USA. Był również założycielem pierwszego rządu, a także inicjatorem zasady mianowania oraz odwoływania ministrów przez prezydenta. Podczas jego rządów umocniła się polityka pieniężna i podatkowa, która wspomogła spłatę długu narodowego i powstanie Banku Stanów Zjednoczonych. George Washington sprawował prezydenturę USA przez dwie kadencje. Odszedł w 1799r., w wieku 67 lat.

> Jerzy Waszyngton ciekawostki

2. Thomas Jefferson

Trzeci z kolei prezydent USA, który przyszedł na świat w 1743 roku. W okresie walki o niepodległość był politycznym przywódcą. Zanim objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, był sekretarzem stanu w urzędzie G.Washingtona. Kilka lat później został wiceprezydentem USA, a w latach 1801-1809 obejmował stanowisko głowy państwa Stanów Zjednoczonych. W czasie swojej prezydentury dokonał zakupu olbrzymiego terytorium Luizjany, należącej do Francji. Jego rządy, aż po dzień dzisiejszy cieszą się akceptacją społeczną.

Thomas Jefferson znani prezydenci USA
Znani prezydenci USA: Thomas Jefferson

3. Abraham Lincoln

Urodził się w 1809r., a 51 lat później został 16. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ciekawostką jest fakt, iż Lincoln nie skończył żadnej szkoły, z uwagi na bardzo trudny dostęp do edukacji w tamtych czasach. Był zdolnym samoukiem, a polityka wypełniała jego głowę. Wielokrotnie doznawał zawodu na tej płaszczyźnie, próbując swoich sił w dostaniu się do Senatu lub objęcia posady rządowej z ramienia partii Wigów. Jego kariera polityczna ożywiła się w 1858 r., kiedy wziął udział w debacie na temat niewolnictwa. Podczas jego prezydentury wybuchła długa i krwawa wojna secesyjna, a także nastąpiła tzw. proklamacja emancypacji, a więc przyznanie wolności niewolnikom. Prezydent Lincoln został śmiertelnie postrzelony w teatrze w Waszyngtonie, ginąc z ręki zamachowca w wieku 56 lat.

4. Chester Arthur

Był 21. prezydentem USA, urodzonym w roku 1830. Po dziś dzień kwestionuje się prawo do sprawowania najważniejszego urzędu w państwie przez Arthura. Nie wiadomo bowiem, czy był on Amerykaninem czy Kanadyjczykiem. W dodatku próżno szukać jakichkolwiek dokumentów biograficznych lub korespondencji, która mogłaby tą kwestię wyjaśnić. W momencie wyboru na prezydenta, Chester Arthur zmienił skład niemalże całego swojego gabinetu, pozostawiając na stanowisku jedynie sekretarza wojny.

Chciał obniżenia podatków, zważając na sporą nadwyżkę w budżecie, jednak Kongres nie zaakceptował jego pomysłu, stawiając na modernizację portów. Podczas prezydentury Arthura rozbudowana została flota wojenna, a także powołana do życia Akademia Marynarki Wojennej. Prezydent zmarł w roku 1886, w wieku 56 lat.

Chester Arthur słynni prezydenci USA
Słynni prezydenci USA: Chester Arthur

5. Benjamin Harrison

Urodzony w 1833 r., był wychowany pośród polityków. Urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych objął w roku 1889, stając się tym samym 23. prezydentem kraju. Ze względu na swoją powściągliwość, Harrison nie był zbyt lubiany. Nadano mu nawet przydomek „ludzkiej góry lodowej”. Zasłynął z tego, że wprowadził do Białego Domu elektryczność, choć poniekąd się jej obawiał, więc często kładł się spać przy zapalonym świetle, twierdząc, że dotkniecie włącznika może go porazić. Zmarł w 1901r., w wieku 67 lat.

6. Theodore Roosevelt

To 26. prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1901-1909. Urodził się w 1858 roku. Jego ścieżka kariery politycznej rozpoczęła się w 1889 r., gdy został przewodniczącym Komisji Służby Państwowej. Był również zwierzchnikiem sił policyjnych Nowego Jorku, a także gubernatorem stanu Nowy Jork. Zainicjował program Rzetelnego Ładu i wielokrotnie podkreślał, że jako prezydent, ma prawo do korzystania ze wszystkich uprawnień, które jednocześnie nie będą sprzeczne z Konstytucją. Był znany ze swojej stanowczości, powierzchowności oraz konkretnych dokonań. Uznany został twórcą amerykańskiej potęgi XX wieku.

7. Thomas Woodrow Wilson

Ten 28. prezydent USA urodził się w 1856 roku. Z wykształcenia był historykiem oraz prawnikiem, a dzięki swoim działaniom stworzył tzw. wilsonowski idealizm. Podczas swojej prezydentury, którą rozpoczął w 1913r., realizował program Nowej Wolności, m.in.: obniżając taryfy celne, powołując System Rezerwy Federalnej, wzmacniając ustawodawstwo antymonopolowe i wiele innych. Podczas I wojny światowej ogłosił neutralność USA, a w 1919 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Prezydent Wilson głosił pogląd, w którym Stany Zjednoczone mogą stać się atrakcyjne dla reszty świata, bez konieczności wspomagania ich siłą militarną. Zmarł w Waszyngtonie, w wieku 68 lat.

Thomas Woodrow Wilson sławni prezydenci USA
Sławni prezydenci USA: Thomas Woodrow Wilson

8. Franklin Delano Roosevelt

Ten polityk urodzony w roku 1882, aż czterokrotnie wybierany był na najważniejszy urząd w państwie. Był 32. prezydentem USA. Po jego wieloletniej kadencji wprowadzono poprawkę do Konstytucji, ograniczając liczbę kadencji prezydenckich do maksymalnie dwóch.

Roosevelt prowadził politykę, która zwiększała ingerencje władz w gospodarkę, informując społeczeństwo w cotygodniowych audycjach radiowych, o postępie walki z kryzysem. Rozwinął także politykę sąsiedztwa, zwłaszcza z krajami Ameryki Łacińskiej. Wprowadził koncepcję państwa opiekuńczego, trwale zmieniając stosunki wewnątrz państwa. Określany jest mianem tzw. komunikatora społecznego, albowiem jako pierwszy prezydent utrzymywał kontakt ze społeczeństwem w codziennych działaniach. Zmarł w 1945 roku, w wieku 63 lat.

9. Harry Truman

33. prezydent Stanów Zjednoczonych, urodzony w 1884r. Pełnił funkcję wiceprezydenta u boku F.D Roosevelta, a po jego śmierci przejął urząd prezydenta. Był uczestnikiem konferencji w Poczdamie. To z jego decyzji użyto bomby atomowej przeciwko Japonii. Truman pragnął szerzyć program polityki pod hasłem Sprawiedliwy Ład, lecz Kongres stanowczo się temu sprzeciwiał. Walczył z komunizmem, wprowadzając badania lojalności urzędników pod kątem wpływów komunistycznych.

10. John Fitzgerald Kennedy

35. prezydent Stanów Zjednoczonych, urodzony w 1917 r. Objął urząd po prezydencie Dwight Eisenhowerze (zmarł w wieku 79 lat), starając się podkreślić zmianę pokoleniową. Popierał także rozwój badań kosmicznych oraz wysłanie człowieka na Księżyc. W stosunkach międzynarodowych dążył do eliminacji wpływów ZSRR oraz poprawy wizerunku Stanów Zjednoczonych.

W 1963r., prezydent Kennedy został śmiertelnie postrzelony podczas wizyty w mieście Dallas. Ten smutny dzień przeszedł do historii pod hasłem „Czarny Piątek”.

Mount Rushmore Dakota Południowa znani prezydenci USA
Mount Rushmore, Dakota Południowa. Waszyngton, Jefferson, Roossevelt i Lincoln

Dodajmy na końcu, że w Dakocie Południowej znajduje się Mount Rushmore (Góra Rushmore). W latach 1927–1941 wykuto w niej pomnik o nazwie Mount Rushmore National Memorial. Cztery twarze prezydentów których tu wykuto, to (od lewej): George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln. To jedna z głównych atrakcji turystycznych tego regionu.

Sławni prezydenci USA: (c) Anegdoty.pl

Zobacz też:
> Benjamin Franklin ciekawostki