10 znanych matematyków w historii świata

matematyka znani słynni sławni matematycy

Znani matematycy

Przedstawiamy dziesiątkę dziesięć osób, które ukochały matematykę. Kim byli? Zapraszamy do lektury

Prehistoria

1. Archimedes (287-212 r. p.n.e.)

Urodził się i zmarł w Syrakuzach. Był greckim matematykiem, filozofem i przyrodnikiem, a wykształcenie zdobywał w Aleksandrii. Archimedes został twórcą hydrostatyki i statyki. Jest autorem traktatu o kwadraturze odcinka paraboli i prekursorem rachunku różniczkowego i całkowitego. Opisał ruch pięciu planet między innymi Słońca i Księżyca wokół… nieruchomej Ziemi. Jako jeden z pierwszych zbudował globus i planetarium z hydraulicznym napędem.

2. Pitagoras 572-497 r. p.n.e.)

Grecki matematyk, filozof i mistyk. Posługiwał się twierdzeniem dzisiaj nazywanym jego imieniem. Odkrył, że suma kątów trójkąta równa jest dwóm kątom prostym. Wprowadził średnią arytmetyczną. Skonstruował wielościany foremne i odkrył dwunastościan foremny. Jego osiągnięciem było też wynalezienie muzycznego stroju pitagorejskiego w muzyce, którego można przedstawić za pomocą prostych stosunków liczbowych.

3. Euklides (365-270 r. p.n.e.)

Był greckim matematykiem, który większość życia spędził w Aleksandrii. Jego głównym dziełem są „elementy” – aksjomatyczne ujęcie geometrii, które było w niezmienionej postaci jako kanon geometrii aż do XIX wieku. Zajmował się również perspektywą, a dokładnie zmniejszaniem obrazu przy oddalaniu obiektu oraz obrazem stożków i walców widzianych z ukosa.

Euklides matematyka znani słynni sławni matematycy
Znani matematycy: Euklides

XVII – XIX wiek

4. Blaise Pascal (1623-1662)

Był francuskim matematykiem, fizykiem i filozofem religii. Pascal przede wszystkim wniósł znaczący wkład w powstanie dwóch działów wiedzy – jednym była geometria rzutowa, drugim teoria prawdopodobieństwa. Miał duży wkład w konstrukcję mechaniczną kalkulatorów. Dzięki niemu nastąpił rozwój współczesnej ekonomii i nauk społecznych.

5. Leonhard Euler (1707-1783)

Był szwajcarskim matematykiem i fizykiem. Dokonał licznych odkryć i miał wielki wkład do takich dziedzin matematyki, jak: geometria, rachunek różniczkowy i całkowity, trygonometria, algebra i teoria liczb. Wniósł także duży wkład w rozwój terminologii i notacji matematycznej. Dzięki swoim szeroko rozpowszechnionym podręcznikom spopularyzował wiele konwencji zapisu, w szczególności pojęcie funkcji które jako pierwszy zastosował. Był autorem oznaczania funkcji trygonometrycznych jako podstaw logarytmu naturalnego.

Leonard Euler matematyka znani słynni sławni matematycy
Słynni matematycy: Leonard Euler

6. Carl Friedrich Gauss (1777-1855)

Był niemieckim matematykiem, fizykiem, astronomem a także geodetą. Określany mianem „Księcia matematyków”, uznawany jest za pioniera geometrii nieeuklidesowej. Pierwszym jego odkryciem było podanie konstrukcji siedemnastokąta foremnego za pomocą cyrkla i linijki. Przedstawił również dowód podstawowego twierdzenia algebry, teorię form kwadratowych i dowód prawa wzajemności reszt kwadratowych.

Carl Friedrich Gauss matematyka znani słynni sławni matematycy
Znani matematycy: Carl Friedrich Gauss

7. Évariste Galois (1811-1832)

Ten francuski matematyk miał bardzo duże zasługi dla rozwoju algebry oraz algebry elementarnej. W szczególności kładł nacisk na zagadnienia związane z rozwiązywalnością równań wielomianowych. Według zapisów, zginął w pojedynku w wieku 20 lat. Było to jednak morderstwo, a pojedynek został tylko upozorowany.

Polscy matematycy

8. Stefan Banach (1892-1945)

Urodziny we Lwowie polski matematyk, przedstawiciel Lwowskiej szkoły matematycznej. Jego pierwsze prace dotyczyły szeregów Fouriera, teorii miary, funkcji pochodnych, funkcji mierzalnych i szeregów ortogonalnych. Ugruntował podstawy bardzo ważnej w nowoczesnej matematyce analizy funkcjonalnej, podał jej twierdzenia i terminologię.

9. Edward Marczewski (1907-1976)

Był polskim matematykiem pochodzenia żydowskiego, profesorem i rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego. To autor stu prac naukowych z zakresu topologii, algebry, teorii miary i mnogości. Wszystkie jego prace zostały zebrane w całość i wydane w formie dzieł w 1996 roku.

10. Stanisław Marcin Ulam (1909-1984)

Polski i amerykański (od 1943 r.) matematyk, przedstawiciel Lwowskiej szkoły matematycznej. Był jednym ze współtwórców amerykańskiej bomby termojądrowej. Miał wielkie dokonania w zakresie matematyki i fizyki matematycznej, w takich dziedzinach jak: topologia, teorie miary i mnogości. Ulam był również twórcą metod numerycznych. Jako jeden z niewielu naukowców tamtych czasów, wykorzystywał komputer.

Na koniec: nie wymieniliśmy wielu matematyków, który też zasłużyli, aby znaleźć się na tej liście. Choćby Bernhard Riemann (1826-1866), twórca geometrii Riemanna. Ale o nim napiszemy może przy innej okazji.

Znani matematycy: (c) Anegdoty.pl

Zobacz też:
>